pic.jpg
pic2.jpg
pic3.jpg

קישורים

טאבו - רשם המקרקעין 
הוצאת נסח טאבו על המקום ובעלות מופחתת

איתור גוש חלקה
אתר זה מאפשר איתור גוש חלקה לפי כתובת מגורים

מנהל מקרקעי ישראל
באתר זה ניתן לקבל פרטים על נכסים הרשומים במנהל מקרקעי ישראל.המידע כולל פרטים על בעלי הזכויות בנכס, תשלומים למנהל, תכנון מקרקעין ועוד.

משרד הבינוי והשיכון
באתר מידע שימושי רב, בעיקר לאנשי מקצוע כגון: תעריפי התכנון המעוכדנים לאדריכלים, מחירון לעבודות פיתוח, מידע על רשם הקבלנים ועוד. כמו כן קיימים חוקים בתחום הדיור, תוצאות מכרזים ןמחשבון זכאות למשכנתא בסיוע המדינה.

מחשבון מס רכישה
סימולטור מיסוי מקרקעין של רשות המיסים

שירותים מקוונים ברשם המשכונות 
רשם המשכונות מנהל מאגר מידע פתוח לטובת הציבור, בין השאר מאפשר עיון מקוון עפ"י תעודת זהות,  בדיקת משכון נכסים ועוד.

הריבית הממוצעת לפירעון מוקדם למשכנתאות
נתונים עדכניים והיסטוריים מאתר בנק ישראל

שערי מטבע
שערים יציגים יומיים למטבע חוץ מאתר בנק ישראל

שערי ליבור
שערי ליבור יומיים למטבע חוץ
תמ"א 38
צוואות ירושות והסכמי ממון
דיני חברות ומשפט מסחרי
תכנון ובניה